• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Предстои XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

3 и 4 октомври 2024 г.

33 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

13 и 14 юни 2024 г.,

XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

11 и 12 юли 2024 г

Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление

Предстоящ курс през месец април Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление /ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/ Курсът е подходящ и за всички, които имат интерес и необходимост да придобият знания и умения за приложение на международните стандарти за управление на системи. Курсът има за цел […]

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018 27 март 2019 г. София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108 БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!! Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт е особено важно да се […]

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 6 и 7 декември 2018 г. Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на […]

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 Дата на провеждане: 5 и 6 декември 2018 г.   Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДСEN ISO/IEC 17025:2018; информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията […]

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в органи за контрол, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018   Курсът е ориентиран към и предназначен за: Лицата по чл. 3а, ал. 1, т. 3 и съгласно изискванията на ал. 2 от последното изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г. на […]