• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ 13 и 14 юни 2019 г. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

13 и 14 юни 2019

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

27 март 2019 г.

Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление /ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/

11 април 2019 г.