Автор: admin

Повече от 120 млади учени взеха участие в международна научна конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Над 120 студенти, докторанти и млади учени участваха в международна научна конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“, пише Blagoevgrad.eu. За седма поредна година Техническият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ беше домакин на Международната научна конференция за студенти и млади учени. Във форума участваха над 120 студенти, докторанти, млади учени и техните ръководители и ментори от […]

Ясен е адресът на виртуалната стая за конференцията, която ще се проведе на 6 октомври 2022 г.

Уважаеми приятели и колеги, Включете се онлайн в 31та „МНК за докторанти и млади учени‘22“ на 6 октомври 2022 г. от 10.30 ч. Адресът на виртуалната зала е: https://bbb.uni-ruse.bg/b/dkm-efm-hx9, която ще бъде активна от 10,00 часа на 6 октомври 2022 г. Всички са добре дошли! Очакваме ви!

Днес можете да се включите онлайн

Уважаеми приятели и колеги, Включете се онлайн в 30та „ЮМНК за докторанти и млади учени‘21“ на 7 октомври 2021 г. от 10 ч. Адресът на виртуалната зала е: https://bbb.uni-ruse.bg/b/dkm-efm-hx9, която ще бъде активна от 9,30 часа на 7 октомври 2021 г. Всички са добре дошли! Очакваме ви! PS. Поздрави и бъдете здрави – Анелия

Покана за провеждане на общо събрание

П О К А Н А до: Членовете на Съюза на Специалистите по Качеството (ССКБ) Управителният съвет на Съюза на специалистите по качеството в България (ССКБ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 19 от Устава на ССКБ, свиква Общо събрание на ССКБ на 15.07.2021 г. (четвъртък) в 10,30 часа в София, ул. Г. […]

ПРОГРАМА XХIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ’2020

Уважаеми колеги докладчици и участници в 29-та МНК за млади учени, След удовлетворяване на всички желащи, ви изпращаме окончателната програма за конференцията и отново ви изпращаме инструкцията за включването във виртуалната зала на 29-та МНК за млади учени. Напомняме, че който желае може да изпрати своята презентация предварително и тя да бъде качена от модератора. […]

Доклади от конференцията „Мениджмънт и качество от конференцията от ЮЗУ

Днес качихме докладите от 2019 година, както следва:   XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 2019 ГОДИНА СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ  XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ‘ 2018 – БЛАГОЕВГРАД, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“   По-старите доклади можете да видите от раздел „Доклади“ в сайта.

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

п о к а н а за курс за докторанти и млади учени ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   За участници от различни ВУЗ-ове Повече вижте тук

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   Целта на курса е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научни изследвания. Курсът включва лекции и упражнения по […]

Покана за докторанти

п о к а н а за курсове за докторанти и млади учени Целта на курсовете е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научните изследвания. „Методически основи на научните изследвания“ (Как се разработва докторска дисертация?). ВАЖНО: Отчитат се новите […]

Пътуващ семинар – СЛОВАКИЯ, ПОЛША И УНГАРИЯ БРАТИСЛАВА, КРАКОВ И БУДАПЕЩА

Уважаеми ръководители, пътуващия семинар се признава за разход и е една атрактивна форма да стимулирате Вашите специалисти, които имат принос в изграждането на фирмените системи по качество и ефективно развитие на фирмата. Освен знанията получени по време на занятията, участниците имат възможност да провеждат дискусии и споделят помежду си своя професионален опит. Всичко това, осъществено […]