Етикет: SSKB

Покана за провеждане на общо събрание

П О К А Н А до: Членовете на Съюза на Специалистите по Качеството (ССКБ) Управителният съвет на Съюза на специалистите по качеството в България (ССКБ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 19 от Устава на ССКБ, свиква Общо събрание на ССКБ на 15.07.2021 г. (четвъртък) в 10,30 часа в София, ул. Г. […]