Категория: В помощ на специалиста

Предстои XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

XХХIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 3 и 4 октомври 2024 г. Целта на конференцията е да: даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти; повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация. Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени и студенти от университети, висши училища, колежи […]

33 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на млади учени, докторанти, студенти, учени от научни институти и висши учебни заведения, които да представят техни разработки и доклади по основните направления, свързани с опазване на околната среда и управление на горските екосистеми, както и с дейностите, изпълнявани по Национална научна програма „Oпазване на околната […]

XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Тематиката на форум е адресирана основно към докторанти, млади учени, научни ръководители на докторски програми. Форумът е насочен към дискутиране на актуални проблеми, свързани с разработване на докторански изследвания и разчита на предложения за подобряване качеството на разработваните докторски дисертации. Форумът ще допринесе за разширяване на познанията на младите учени и докторанти по методологията и […]

ХIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАДЕЖДНОСТ И РИСК

ТЕМАТИКА 1. Концептуален апарат на теорията на надеждността и риска. Свойства, показатели и характеристики на надеждността. Нови аспекти 2. Статистическа теория на надеждността и риска. Модели и методи. Съвременни подходи и методи 3. Ред за анализ на риска. Методи и модели за анализ на риска. Добри практики 4. Физическа теория на надеждността. Нови подходи и […]

Повече от 120 млади учени взеха участие в международна научна конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Над 120 студенти, докторанти и млади учени участваха в международна научна конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“, пише Blagoevgrad.eu. За седма поредна година Техническият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ беше домакин на Международната научна конференция за студенти и млади учени. Във форума участваха над 120 студенти, докторанти, млади учени и техните ръководители и ментори от […]

Ясен е адресът на виртуалната стая за конференцията, която ще се проведе на 6 октомври 2022 г.

Уважаеми приятели и колеги, Включете се онлайн в 31та „МНК за докторанти и млади учени‘22“ на 6 октомври 2022 г. от 10.30 ч. Адресът на виртуалната зала е: https://bbb.uni-ruse.bg/b/dkm-efm-hx9, която ще бъде активна от 10,00 часа на 6 октомври 2022 г. Всички са добре дошли! Очакваме ви!

Днес можете да се включите онлайн

Уважаеми приятели и колеги, Включете се онлайн в 30та „ЮМНК за докторанти и млади учени‘21“ на 7 октомври 2021 г. от 10 ч. Адресът на виртуалната зала е: https://bbb.uni-ruse.bg/b/dkm-efm-hx9, която ще бъде активна от 9,30 часа на 7 октомври 2021 г. Всички са добре дошли! Очакваме ви! PS. Поздрави и бъдете здрави – Анелия

Доклади от конференцията „Мениджмънт и качество от конференцията от ЮЗУ

Днес качихме докладите от 2019 година, както следва:   XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 2019 ГОДИНА СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ  XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ‘ 2018 – БЛАГОЕВГРАД, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“   По-старите доклади можете да видите от раздел „Доклади“ в сайта.

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации Истанбул – Анкара – Кападокия (Каймаклъ – Учхисар – Гьореме – Аванос – Юргюп – Пашабаа) – Коня – Бурса от 23 до 28 май 2019 г. За записвания вижте този файл