ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в органи за

контрол, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

 

Курсът е ориентиран към и предназначен за:

  • Лицата по чл. 3а, ал. 1, т. 3 и съгласно изискванията на ал. 2 от последното изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г. на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА;
  • Органи за контрол (ОК-л), които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ) на база БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012;
  • Лица, които поддържат СУ на Органи за контрол или отговарят за дейностите по контрол в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012;
  • Ръководители, отговорници по качеството, персонал на ОК-л, вътрешни одитори.

Подробности вижте тук: ISO 17020 надзор

Онлайн регистрация

Адрес за контакти: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ

С С К Б, етаж 6, офис 601

тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, e-mail: sskb@abv.bg

Всегда в наличии ferguson.ru по низкой цене, со скидками.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *