• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Предстои XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

3 и 4 октомври 2024 г.

33 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

13 и 14 юни 2024 г.,

XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

11 и 12 юли 2024 г

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

п о к а н а за курс за докторанти и млади учени ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   За участници от различни ВУЗ-ове Повече вижте тук

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   Целта на курса е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научни изследвания. Курсът включва лекции и упражнения по […]

Покана за докторанти

п о к а н а за курсове за докторанти и млади учени Целта на курсовете е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научните изследвания. „Методически основи на научните изследвания“ (Как се разработва докторска дисертация?). ВАЖНО: Отчитат се новите […]

Пътуващ семинар – СЛОВАКИЯ, ПОЛША И УНГАРИЯ БРАТИСЛАВА, КРАКОВ И БУДАПЕЩА

Уважаеми ръководители, пътуващия семинар се признава за разход и е една атрактивна форма да стимулирате Вашите специалисти, които имат принос в изграждането на фирмените системи по качество и ефективно развитие на фирмата. Освен знанията получени по време на занятията, участниците имат възможност да провеждат дискусии и споделят помежду си своя професионален опит. Всичко това, осъществено […]

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации Истанбул – Анкара – Кападокия (Каймаклъ – Учхисар – Гьореме – Аванос – Юргюп – Пашабаа) – Коня – Бурса от 23 до 28 май 2019 г. За записвания вижте този файл

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади учени в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади  учени 13 и 14 юни 2019 г. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград целта на конференцията е да: даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти; повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация. конференцията е предназначена за докторанти, млади учени и […]

28-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за М Л А Д И У Ч Е Н И

Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени, магистри и студенти от университети, висши училища, колежи и институти, специалисти и мениджъри от производствени, търговски и обслужващи фирми и организации. Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и студенти, с техни разработки и доклади, по проблемите на мениджмънта и качеството […]

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ НА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ.

30 и 31 май 2019 г. София, ул. Г. С. Раковски № 108 Стандартът ISO серия 55000 е насочен за управление на активите. Серията включва три стандарта, определящи изискванията и препоръките по управление на активите: Целева аудитория: Технически директори, главни инженери, директори на служби по експлоатация на техниката Ръководители, технически специалисти на ремонтни служби и […]

Актуални проблеми за правилното прилагане на ISO 17020 И ISO 17025

Актуални проблеми за правилното прилагане на ISO 17020 И ISO 17025 по отношение на СТАТИСТИКА; НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО; ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ; КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ; РИСК Дата на провеждане: 16 и 17 май 2019 г. София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108 Подробности вижте тук

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯТ ISO 19011:2018

На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички одитори следва да бъдат запознати с новата версия, която обхваща изисквания при одитиране на всички системи за управление (по ISO 9001, ISO 17020, и/или ISO 17021, и/или ISO 17025 и/или ISO 22000, и/или ISO 27001, и/или ISO 45001, и/или GMP и/или коя да […]