• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ 13 и 14 юни 2019 г. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

13 и 14 юни 2019

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

27 март 2019 г.

Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление /ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/

11 април 2019 г.

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации Истанбул – Анкара – Кападокия (Каймаклъ – Учхисар – Гьореме – Аванос – Юргюп – Пашабаа) – Коня – Бурса от 23 до 28 май 2019 г. За записвания вижте този файл

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади учени в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

XХVІІІ МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади  учени 13 и 14 юни 2019 г. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград целта на конференцията е да: даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти; повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация. конференцията е предназначена за докторанти, млади учени и […]

28-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за М Л А Д И У Ч Е Н И

Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени, магистри и студенти от университети, висши училища, колежи и институти, специалисти и мениджъри от производствени, търговски и обслужващи фирми и организации. Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и студенти, с техни разработки и доклади, по проблемите на мениджмънта и качеството […]

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ НА ТЕХНИКАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ.

30 и 31 май 2019 г. София, ул. Г. С. Раковски № 108 Стандартът ISO серия 55000 е насочен за управление на активите. Серията включва три стандарта, определящи изискванията и препоръките по управление на активите: Целева аудитория: Технически директори, главни инженери, директори на служби по експлоатация на техниката Ръководители, технически специалисти на ремонтни служби и […]

Актуални проблеми за правилното прилагане на ISO 17020 И ISO 17025

Актуални проблеми за правилното прилагане на ISO 17020 И ISO 17025 по отношение на СТАТИСТИКА; НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО; ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ; КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ; РИСК Дата на провеждане: 16 и 17 май 2019 г. София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108 Подробности вижте тук

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯТ ISO 19011:2018

На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички одитори следва да бъдат запознати с новата версия, която обхваща изисквания при одитиране на всички системи за управление (по ISO 9001, ISO 17020, и/или ISO 17021, и/или ISO 17025 и/или ISO 22000, и/или ISO 27001, и/или ISO 45001, и/или GMP и/или коя да […]

Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление

Предстоящ курс през месец април Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление /ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/ Курсът е подходящ и за всички, които имат интерес и необходимост да придобият знания и умения за приложение на международните стандарти за управление на системи. Курсът има за цел […]

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018 27 март 2019 г. София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108 БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!! Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт е особено важно да се […]

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 6 и 7 декември 2018 г. Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на […]

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018 Дата на провеждане: 5 и 6 декември 2018 г.   Обучението има за цел да: осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДСEN ISO/IEC 17025:2018; информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията […]