Обучения

АКТУАЛНИ КУРСОВЕ:

ОТГОВОРНИЦИ по КАЧЕСТВОТО и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ в органи за

контрол, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

6 и 7 декември 2018 г.


 

Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.

Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018

5 и 6 декември 2018 г.


 

Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018

6 и 7 декември 2018 г.


 

ОТМИНАЛИ КУРСОВЕ