Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.

  1. Новата версия наБДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход.
  2. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018

Дата на провеждане: 5 и 6 декември 2018 г.

 

Обучението има за цел да:

  • осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДСEN ISO/IEC 17025:2018;
  • информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията за акредитация;
  • подпомогне разбирането и тълкуването на критериите и тяхното прилагане.
  • запозне, респективно да опресни знанията за планиране, провеждане и документиране на вътрешен одит на СУ (БДС EN ISO 19011:2018) и прегледи от ръководството.

 

По време на обучението ще се обсъждат:

  • Подхода на ИА БСА за преход;
  • Цялостен преглед на промените на стандарта – нови и преработени изисквания.
  • Указанията за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешните одити в ОК-л, вкл. функциите на лицата, управляващи програми за одит [ЛУПО] (БДС EN ISO 19011:2018)

Подробности четете тук: Л 5_6_12_18 ISO 17025

Онлайн регистрация

Адрес за контакти: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ

С С К Б, етаж 6, офис 601

тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, e-mail: sskb@abv.bg

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *