СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ РАБОТА
, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001:2018

27 март 2019 г.

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108

БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!!

Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт е особено важно да се разбира „духа“ / философията на стандарта.

Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO 45001 има за цел:

  • Отчитане на промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на технологиите и все по-сложната и динамична работна среда.
  • Прилагане на „High Level“ структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление.
  • Насоченост към по-голяма практичност, прилагане на общ подход и са валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейността си.
  • Опростяване на формулировките, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията.
  • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
  • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

Подробности вижте вижте в този файл

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *