Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012

  1. Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012
  2. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДСEN ISO 19011:2018

6 и 7 декември 2018 г.

Обучението има за цел да:

  • осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012
  • информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията за акредитация;
  • подпомогне разбирането и тълкуването на критериите и тяхното прилагане;
  • запозне, респективно да опресни знанията за планиране, провеждане и документиране на вътрешен одит на СУ (БДС EN ISO 19011:2018) и прегледи от ръководството.

 

По време на обучението ще се обсъждат:

  • Изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012;
  • Приложимите правила и ръководства в областта на акредитация на органи за контрол
  • Указанията за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешните одити в ОК-л, вкл. функциите на лицата, управляващи програми за одит [ЛУПО] (БДС EN ISO 19011:2018)

Подробности четете тук: ОК 6_7_12_18 ISO 17020

Онлайн регистрация

Адрес за контакти: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ

С С К Б, етаж 6, офис 601

тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, e-mail: sskb@abv.bg

После того, как сайт готов к эксплуатации, наступает следующая фаза наполнение сайта информацией.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *