ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯТ ISO 19011:2018

На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички одитори следва да бъдат запознати с новата версия, която обхваща изисквания при одитиране на всички системи за управление (по ISO 9001, ISO 17020, и/или ISO 17021, и/или ISO 17025 и/или ISO 22000, и/или ISO 27001, и/или ISO 45001, и/или GMP и/или коя да е друга система за управление /СУ/) и да я прилагат на практика в своята дейност.

Дата на провеждане: 17 април 2019 г.

Подробности четете тук

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *