XXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МУ „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Тематиката на форум е адресирана основно към докторанти, млади учени, научни ръководители на
докторски програми.
Форумът е насочен към дискутиране на актуални проблеми, свързани с разработване на докторански
изследвания и разчита на предложения за подобряване качеството на разработваните докторски дисертации.
Форумът ще допринесе за разширяване на познанията на младите учени и докторанти по
методологията и методиката на научното изследване, чрез запознаване с най-новите постижения в теорията
и изискванията при разработване на докторски дисертации.

Подробности научете от тук ПОКАНА

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *