Категория: Новини

Покана за провеждане на общо събрание

П О К А Н А до: Членовете на Съюза на Специалистите по Качеството (ССКБ) Управителният съвет на Съюза на специалистите по качеството в България (ССКБ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 19 от Устава на ССКБ, свиква Общо събрание на ССКБ на 15.07.2021 г. (четвъртък) в 10,30 часа в София, ул. Г. […]

ПРОГРАМА XХIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ’2020

Уважаеми колеги докладчици и участници в 29-та МНК за млади учени, След удовлетворяване на всички желащи, ви изпращаме окончателната програма за конференцията и отново ви изпращаме инструкцията за включването във виртуалната зала на 29-та МНК за млади учени. Напомняме, че който желае може да изпрати своята презентация предварително и тя да бъде качена от модератора. […]