33 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на млади учени, докторанти, студенти, учени от научни институти и висши учебни заведения, които да представят техни разработки и доклади по основните направления, свързани с опазване на околната среда и управление на горските екосистеми, както и с дейностите, изпълнявани по Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, други научни и научно-приложни проекти.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *