Индивидуални

Индивидуални членове на ССКБ могат да бъдат специалисти, работещи в практическата, проучвателната, научно-изследователската област на системите за управление, екологията и условията на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията и приемат философията, целите, задачите и Устава на съюза. В Съюза могат да членуват и чуждестранни граждани.

Индивидуалните членове на ССКБ са над 900, като голяма част от тях са водещи специалисти от областта на качеството в науката и практиката и работят за търговски дружества от целия спектър на икономиката /сертификационни и консултантски организации, министерства, държавни агенции, научни институти и университети, съюзи и други неправителствени организации/.

Индивидуален годишен членски внос – 10 лв.

Заявка за членство – индивидуално и колективно