ХIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАДЕЖДНОСТ И РИСК

ТЕМАТИКА 1. Концептуален апарат на теорията на надеждността и риска. Свойства, показатели и характеристики на надеждността. Нови аспекти 2. Статистическа теория на надеждността и риска. Модели и методи. Съвременни подходи и методи 3. Ред за анализ на риска. Методи и модели за анализ на риска. Добри практики 4. Физическа теория на надеждността. Нови подходи и резултати НИК 47 ЕООД ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 5. Методи за изпитване на обектите на надеждност. Практически приложения 6. Методи за повишаване на равнището на надеждност на обектите: конструктивни, производствени, експлоатационни и ремонтни методи. Нови методи и резултати 7. Методи за оценка на риска на работното място. Добри практики 8. Човешкият фактор в надеждността на техногенните системи 9. Икономически аспекти н надеждността и риска Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят в пленарната, секционните и постерната сесии на конференцията резултатите от научните си и практически изследвания.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *