Покана за докторанти

п о к а н а

за курсове за докторанти и млади учени

Целта на курсовете е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научните изследвания.

  1. „Методически основи на научните изследвания“ (Как се разработва докторска дисертация?). ВАЖНО: Отчитат се новите постановки на Закона и Правилника за приложение.

11 април 2019 г., София, НДНТ, ул. Г. С. Раковски № 108

Курсът включва лекции и дискусии по следните основни теми:

  • Структура и елементи на докторската дисертация;
  • Структура и елементи на методиката за експериментално изследване. Изисквания при разработване на методиката за експериментално изследване;
  • Структура и елементи на автореферат на докторска дисертация и изисквания при разработването и оформянето, съгласно изискванията на стандартите ISO и държавните изисквания;
  • Грешки при планиране и провеждане на медицинските научни изследвания
  • Грешки при подготовката и оформяне на дисертацията
  • Причини за възникване на грешки при разработване на дисертациони изследвания
  • Мерки за не допускане на грешки при представяне на научни доклади
  • Дискусия върху структурите на няколко дисертационни теми, предложени от участниците в курса. Грешки и предложения.

Повече вижте тук

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *