ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ
ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Целта на курса е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научни изследвания.

Курсът включва лекции и упражнения по следните основни теми:

 1. Грешки при планиране и провеждане на научни изследвания.
 2. Грешки при подготовката и оформяне на дисертация по медицина.
 3. Причини за възникване на грешки при разработване на дисертациони изследвания.
 4. Мерки за не допускане на грешки при представяне на научни доклади.
 5. Грешки, които се допускат при използване на математическата статистика в научните изследвания.
 6. Грешки, които се допускат при използване на критерия на Стюдънт (F), Ман-Уйтни и други при изследвания.
 7. Грешки, допускани при използване на апарата на регресионния анализ при изследвания.
 8. Грешки, допускани при анализ на относителни честоти при изследвания
 9. Грешки, които се допускат при анализиране и представяне на резултатите от изследвания.
 10. Оценка на достоверността на резултатите от изследванията.
 11. Избор на статистическия метод за анализ на резултатите от изследвания.

Участниците в курса ще получат два материала: Ератология или как да се избегнат най-неприятните грешки при подготовката на дисертация; Ератология или как да се избегнат най-неприятните грешки при използване на статистически методи при научните изследвания.

 

Повече вижте тук

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *