Доклади

„СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

31 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ’ 2022

ХХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’ 2022

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАДЕЖДНОСТ И РИСК ’ 2022”

XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ‘ 2020

XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ‘ 2019

XХVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 2019 ГОДИНА

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ  XХVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ‘ 2018 – БЛАГОЕВГРАД, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ХХIХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Качеството – за по-добър живот’2018

XХVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 2018 ГОДИНА

26 International Conference Management and Quality for Young Scientists 2017

26 International Science Conference for Young Scientists 2017

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА, ПО ОСНОВНИ ГЕНЕТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЯСЪЧНИТЕ ПОЧВИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИE

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕНИДМЖЪНТ И КАЧЕСТВО ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ЯМБОЛ 2016

XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2016 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ