Полезни връзки

www.dnevnik.bg/europe
Практически съвети за това как да кандидатствате с печеливш проект, както и информация за текущите конкурси по предприсъединитслните програми

http://www.welcomeurope.com/
Справочник за различните програми за финансиране чрез средства от Европейския съюз. Съдържа информация както за програми за страните от ЕС, така и за страните от Централна и Източна Европа.

http://www.ebrd.com/
Официалният сайт па Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с информация за банката и за проектите й. На страницата може да се следи и за етапите, през които са минали проехтите в цикъла на одобрение.

www.ebrd.com/pubs/financc/finwcbrd/main.htm  – справочник за възможностите за финансиране чрез ЕБВР. Включва подробна информация с инструментите, условията, как и кога да се търси банката, как се процедира с кандидатурите. Особено подходящ е за фирми, които  смятат да инвестират в някоя от страните от ЦМЕ, където ЕБВР развива дейността си.

www.cbrd.com/apply/small/loan/medium.pdf  – Списък с банките, които предоставят финансиране на МСП с кредитни линии на ЕБВР или в които ЕБВР има акционерно участие.

www.europa.eu.int   Официална интернет страница на ЕС.

www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/phare_ispa_sapard_en.pdf  – информация за трите предирисъединителни програми, които се ползват в България – ФАР, ИСПА и САПАРД. Пълно описание на всеки от проектите заедно с приоритетните области, които финансира.

www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/pg_pharc_en.pdf  – практически справочник за процедурите по ФАР, ИСПА и САПАРД.

www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/addrcsshuok.zip  – списък на основните лица и организации, които са свързани с програми за финансиране по линия на ЕС, с телефони, адреси, факсове, мейлове и Интернет страници. Често се обновява.

www.europe.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/sme_facility.pdf  – описание на програми за финансиране на малки и средни предприятия с линкове за повече информация по различните програми.

http://www.cordis.lu/
 Електронен справочник за програми за малки и средни предприятия (както за страни от ЕС, така и за страни от ЦИЕ). Сайтьт съдържа информация за посредниците по различните програми на ЕС и техните контакти.

http://www.evropa.bg/
Сайт с информация за програми за финансиране по линия на ЕС, които-могат да се ползват в България.

http://www.kfw.de/
Официалната уебстраинца на германската агенция за насърчаване на предприятията Krcditanshtalt fur Wi-edcraufbau (KfW)

http://www.nashank.bg/
Уебстраницата на Насърчителна банка. В него може да се намери (народно описание на кредитите, които банката отпуска по различни програми, включително и по програми със средства от ЕС

http://www.ubb.bg/ 
Уебстраницата на ОББ с информация за кредитните условия на банката, включително и по кредитна линия на ЕБВР за финансиране на малки и средни предприятия

http://www.procreditbank.com/ 
Уебстраницата на „Прокредит банк“. ЕБВР и KfW са акционери в тази банка. И двете институции са отпуснали на банката кредитни линии, които се разпределят по условията на банката за отпускане на кредити. От сайта могат да бъдат свалени и документите за кандидатстване.

http://www.unionbank.bg/
 Уебстраницата на Юнионбанк. Съдържа условията по кандидатстване за кредит но програмата за финансиране на малки и средни предприятия на ЕВБР.

http://www.raiffeisen.bg/
Уебстраницата на „Райфайзенбанк“ (България).