Партньори

Сътрудничество

Сдружението провежда последователна политика на ползотворно сътрудничество и взаимодействие с всички заинтересовани органи и организации в страната – за ускоряване на темповете за внедряване и за повишаване ефикасността на системите за управление, за решаване и преодоляване на проблемите и подпомагане на бизнеса по пътя на присъединяването ни към единния Европейския пазар:

  • с държавната администрация – МИЕ, МОСВ, МО, МЗ, МРРБ, МТСП, ДАМТН, ИА “БСА”, БИС; БИМ, КЗП, БАБХ, ИАЛ и др.
  • с университети, научни институти, национални съюзи и други териториални институции, организации и фирми;
  • с неправителствени организации и професионални сдружения Българска туристическа камара, БАХР, Федерация на потребителите в България, Сдружение „Клуб 9000”;
  • със сертификационни и консултантски организации и фирми;
  • с фирмите-членове на Сдружението, както и с чуждестранни организации и специалисти – МАЗУК /македонската организация по качество/ и др.

 

Партньори

ССКБ е член на Федерацията на научно-техническите съюзи и организира голяма част от мероприятията си в партньорство с федерацията и със следните съюзи, членове на ФНТС: НТСМ, СХП, СЕЕС, НТСЛ, НТСТОК, СМБ, НТССБ. Съюзът е член и на Български институт за стандартизация, както и на Националния съвет по туризъм към МИЕТ.