СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
За нас
 
*
Философия  
*
История  
*
Кой кой е  
*
Устав  
*
Насоки за развитие  
*
Финансови отчети  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  Насоки за развитие  

 

 

 

Основната цел на Сдружението насочена към обществото е повишаване качеството на живота във всичките му аспекти.
Членовете на съюза са специалисти, работещи в областа на системите по качеството, екологията и условията на труд, здравеопазването, образованието, контрола, изпитването, надеждността, стандартизацията, акредитацията и сертификацията и са обединили своите усилия и ресурси в полза на обществото с цел повишаване културата на потребителите и защитата на интересите им.
Създаването на нормативни условия за внедряването на системи за управление на качеството, повишаване на контрола и надеждностните показатели на продукцията, точността на сертификационните изпитвания и реализирането на държавната политика по качеството са в основата на дейността на ССКБ, с цел подпомагането на бързата адаптация на фирмите и организациите в Р. България към условията на световния и европейски пазар. Именно заради това основните цели на сдружението са:
Да съдейства на фирмите и организациите в страната за внедряване и сертификация на системи за управление, базирани на международните стандарти и практики;
Да популяризира най-новите международни и национални документи, изисквания и практически опит в посочените области;
Да развива в обществото необходимите специфични и важни за съвременните условия познания, съзнание и отношение по въпросите на качеството и безопасността на продуктите, околната среда, безопасни и здравословни условия на труд и други.
За внедряването и сертификацията на системите за управление на качеството, хармонизирани с най-актуалните международни и европейски стандарти и практики, ССКБ активно сътрудничи с обществени, държавни и чуждестранни институции, внасяйки проекти на нормативни документи и активно работи за тяхното приемане, утвърждаване и внедряване.

 

  

 


  Партньори  

 


  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved