СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
За нас
 
*
Философия  
*
История  
*
Кой кой е  
*
Устав  
*
Насоки за развитие  
*
Финансови отчети  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  История  

 

 

 

ССКБ е национална, творческо-професионална организация на равноправни членове, работещи в областта на системите за управление, екология и условия на труд, контрола, изпитването, надеждността, стандартизацията, акредитацията и сертификацията.
Сдружението е организация с нестопанска цел, която да подпомагат активно българските фирми и организации за ускоряване хармонизацията на дейностите им по управление на качеството с международната практика на основата на международните стандарти ISO.
Сдружението е учредено през 1991 г. и е регистрирано през 1992 г. съгл. ЗЛС. През 2001 г. във връзка с промяната в законодателството е пререгистрирано съгласно ЗЮЛНЦ като независимо, доброволно сдружение в частна полза, осъществяващо дейността си в полза на членовете си. ССКБ е приемник на Централния кабинет по качеството, създаден през 1969 г. ССКБ е пълноправен член на ФНТС.

 

Награди на ССКБ


До този момент наградната система на съюза включва званието „Почетен член на ССКБ” и национална награда за качество (плакет и почетна грамота), с която се награждават за заслуги и постижения в областа на качеството физически лица, организации и търговски дружества.
В момента експерти от съюза работят по учредяването на награда /почетен знак/ на ССКБ и са разработили правилник за статута на отличието с работно заглавие Почетен знак “За заслуга към качеството на живота”.
Почетният знак ще бъде признание за големи постижения и заслуги в областа на качеството на живота, чиято основна цел е духовно стимулиране, а отличените с него да бъдат пример за подражание.

  

 


  Партньори  

 


  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved