СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Дейност
 
*
Обучения  
*
Консултантска  
*
Издателска  
*
Докторанти и млади учени  
*
Запитване за обучение  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  Издателска  

 

 

 

ССКБ издава своя бюлетин вече петнадесет години. С него съюзът своевременно информира членовете си за нови стандарти и нормативни документи, за промени в законодателната уредба и предлага разнообразни коментари и методични материали с учебна цел.


Не отдавна съюзът, започна да издава и списание ”Качество”, с амбициозната задача то да служи на широк кръг читатели: ръководители, специалисти от практиката, учени и на всички ценители на новото в мениджмънта (планирането, управлението, подобряването, поддържането) на качеството.


Освен двете перидични издания ССКБ издава и сборници с докладите от всички конференции и семинари, учебни пособия от курсовете проведени от съюза и сборници с нормативни документи и коментари върху тях.

 

 


 

 

 


 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved