СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Членство
 
*
Общи условия  
*
Индивидуални  
*
Колективни  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  Колективни  

 

 

 

Колективни членове на ССКБ могат да бъдат търговски дружества, държавни, обществени, общински и неправителствени организации, висши учебни заведения, научни институти, дружества и съюзи, които са заинтересовани да получат подкрепа и съдействие за постигане на своите творческо-професионални и икономически интереси и приемат философията, целите, задачите и Устава на съюза.
С развитието на дейността си в помощ на българския бизнес, съюзът стана атрактивен за фирмите и организациите в Р. България. В момента в ССКБ членуват организации и фирми с най-разнообразен статут и предмет на дейност:
1. Агенции за надзор и контрол на качеството. Сертификация и разрешителни режими и др.
2. Акредитирани организации и фирми, извършващи сертификационни услуги.
3. Организации и фирми, извършващи консултантски услуги и обучение по качеството.
4. Организации и фирми, извършващи контролни, лабораторни и изпитвателни услуги.
5. Съюзи, сдружения, фондации, асоциации и други неправителствени организации.
6. Търговски дружества – частни и държавни.

Колективен годишен членски внос – минимум 100 лв.

Заявка за членство - индивидуално и колективно


 

 

  

 


 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved