СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Членство
 
*
Общи условия  
*
Индивидуални  
*
Колективни  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  Индивидуални  

 

 

 

Индивидуални членове на ССКБ могат да бъдат специалисти, работещи в практическата, проучвателната, научно-изследователската област на системите за управление, екологията и условията на труд, надеждността, изпитването, контрола, акредитацията, сертификацията, стандартизацията и приемат философията, целите, задачите и Устава на съюза. В Съюза могат да членуват и чуждестранни граждани.


Индивидуалните членове на ССКБ са над 900, като голяма част от тях са водещи специалисти от областта на качеството в науката и практиката и работят за търговски дружества от целия спектър на икономиката /сертификационни и консултантски организации, министерства, държавни агенции, научни институти и университети, съюзи и други неправителствени организации/.

Индивидуален годишен членски внос - 10 лв.

Заявка за членство - индивидуално и колективно

 

  

 


 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved