СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
  
 
     
 
 

 

 

 

 
 

 


 
Актуално
 
*
Новини  
*
Полезни връзки  
*
Партньори  

 

 

 “Качеството – за по-добър живот ’ 2014“

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год.

Конференцията ще се проведе в Български институт за стандартизация София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13 13 и 14 ноември 2014 г. Конференцията се организира от: Сдружение "Клуб 9000" Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/


  Партньори  

 

 

 

Сътрудничество

Сдружението провежда последователна политика на ползотворно сътрудничество и взаимодействие с всички заинтересовани органи и организации в страната - за ускоряване на темповете за внедряване и за повишаване ефикасността на системите за управление, за решаване и преодоляване на проблемите и подпомагане на бизнеса по пътя на присъединяването ни към единния Европейския пазар:

  • с държавната администрация – МИЕ, МОСВ, МО, МЗ, МРРБ, МТСП, ДАМТН, ИА “БСА”, БИС; БИМ, КЗП, БАБХ, ИАЛ и др.
  • с университети, научни институти, национални съюзи и други териториални институции, организации и фирми;
  • с неправителствени организации и професионални сдружения Българска туристическа камара, БАХР, Федерация на потребителите в България, Сдружение „Клуб 9000”;
  • със сертификационни и консултантски организации и фирми;
  • с фирмите-членове на Сдружението, както и с чуждестранни организации и специалисти – МАЗУК /македонската организация по качество/ и др.

 

Партньори

ССКБ е член на Федерацията на научно-техническите съюзи и организира голяма част от мероприятията си в партньорство с федерацията и със следните съюзи, членове на ФНТС: НТСМ, СХП, СЕЕС, НТСЛ, НТСТОК, СМБ, НТССБ. Съюзът е член и на Български институт за стандартизация, както и на Националния съвет по туризъм към МИЕТ.

 

 

 

  

 


 

  Партньори  

 


 
  
 
Контакти   |   Обучения   |    Издания   |   Сертификати   |    Партньорство   |  Администрация   

Copyright © 2018, www.SSKB.org All Rights Reserved